Osobní Údaje

Zpracování osobních údajů

SPRÁVCE
Vyplněním dotazníku k sestavení výživového plánu a jeho odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů správcem Evou Mikešovou, IČO: 04754549, se sídlem Milejovice 10, 387 01 Volyně.

PROHLÁŠENÍ SPRÁVCE
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy, že vámi poskytnuté údaje budu zpracovávat pouze za účelem sestavení výživového plánu. Nebudu je předávat třetím osobám a ani využívat k jakýmkoliv marketingovým účelům.
Vaše osobní údaje budu uchovávat pouze v elektronické podobě a budu je zpracovávat pouze ve státech Evropské unie, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
Data Budu uchovávat po dobu 12 měsíců, z důvodu případné konzultace výživového plánu.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Údaje zpracovávám za účelem sestavení výživového plánu, podle vámi vyplněného dotazníku. Konkrétně je to jméno, email, věk, váha, výška, nemoci a další.
Dále zpracovávám jméno a email za účelem fakturace služeb.

PRÁVA KLIENTŮ
Máte právo požádat správce o sdělení, jaké údaje a za jakým účelem je zpracovává. Správce na základě vaší žádosti tak učiní nejdéle do 30 dnů od zaslání této žádosti.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat odesláním e-mailové zprávy správci na adresu [email protected] Odvoláním souhlasu bude provedeno vymazání veškerých vašich poskytnutých údajů a zároveň obdržíte e-mailovou zprávu s potvrzením o vymazání.

Pokud budete mít pocit, že s vašimi údaji není zacházeno v souladu se zákonem máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Máte právo se s jakýmkoliv dotazem o zpracování vašich osobních údajů obrátit na správce a to na email: [email protected] Správce se vám bude snažit maximálně vyhovět.

MLČENLIVOST
Správce je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích svých klientů, stejně tak i o bezpečnostních opatřeních, kterými tyto data chrání. Tato mlčenlivost trvá i po ukončení služby.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA DAT
K osobním údajům svých klientů má přístup pouze správce, který je uchovává v elektronické podobě a zajišťuje maximální možné zabezpečení využitím moderních technologií a zajištěním aktuálních technických opatřeních.

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti dne 25.5. 2018 a jsou nedílnou součástí obchodních podmínek správce.