Odstoupení od smlouvy

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VÝŽIVOVÉHO PORADENSTVÍ

Adresát:

Eva Mikešová, Milejovice 10, 387 01 Volyně

IČ: 04754549

Oznamuji tímto, že odstupuji od smlouvy o poskytování služeb výživového poradenství uzavřené dne …………………..

Jméno klienta: ……………………………………………………………………

Adresa: ………………………………………………………………………………..

E-mailová adresa: ……………………………………………………………….

V ……………………………..dne……………

……………………………………..
podpis klienta